Rezervirajte

Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o pružanju usluga u turizmu i Zakona o zaštiti potrošača svoje prigovore u slučaju nezadovoljstva kvalitetom naših usluga možete podnijeti osobno:
  • u pisanom obliku na recepciji objekta u kojem boravite
  • putem pošte na adresu podružnice:Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Vladimir Nazor, Maksimirska 51a, 10 000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte na adresu Iris.Bukovac@zgh.hr
  • putem telefaxa broj 01 6429 640

Odgovor na Vaš prigovor dobit ćete u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora na Vašu adresu navedenu u Prigovoru.
 

Više o načinima podnošenja prigovora potrošača možete pronaći na stranicama Podružnice Vladimir Nazor ili Zagrebačkog holdinga d.o.o.

       
close-icon