Rezervirajte

Izjava o pristupačnosti

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Vladimir Nazor nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište na adresi https://www.sljeme.hr


STUPANJ USKLAĐENOSTI 

Mrežno sjedište https://www.sljeme.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1. 1.2, ali uz neke iznimke.


NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Vladimir Nazor proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtijevima pristupačnosti te je utvrdio da određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:
 
  • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika
  • trenutno ne postoji opcija uključivanja kontrasta na stranici, kao i uključivanja slova za osobe s disleksijom


POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtijeva Zagrebačkom holdingu d.o.o. podružnici Vladimir Nazor možete dobiti povratne informacije u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti podružnici Vladimir Nazor na e-mail nazor@zgh.hr 
 


POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje 
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 2099 100 
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Zadnja izmjena 23.09.2020.
close-icon